November 4 - November 10

What is your favourite Inferno hero?

Belias
4 votes
Deleb
5 votes
Dhamiria
24 votes
Garant
8 votes
Ignatius
4 votes
Jezebeth
2 votes
Kal-Azaar
9 votes
Kiril
4 votes
Phrias
3 votes
Xorm
4 votes
October 28 - November 4

What is your favourite faction?

Academy
13 votes
Haven
20 votes
Inferno
5 votes
Necropolis
9 votes
Sancutary
17 votes
Stronghold
8 votes
October 21 - October 27

What do you think of the new turn system?

I love it!
10 votes
Seems ok
31 votes
Haven't even noticed it
1 votes
Not a fan
7 votes
Oh God no :(
7 votes